Udvalg  Opgave Kontaktperson fra bestyrelsen  Udvalgsmedlemmer
Ungdomsudvalget Tilrettelægge og koordinere ungdomstræning Søren Mikkelsen

Marianne Skousen

Ung-trænere:
Maya Jensen
Thea Basse
Jonas Gabs

Kortudvalget Tilrettelægge og koordinere korttegning/revidering Jesper Madsen

Gert Pedersen
Uffe Sudergaard

Træningsudvalget

Tilrettelæggelse af træningsløb sammen med FROS (sommer).
Deltage i møde vedr. vintertræning i trekantklubberne og koordinere/uddelegere banelægningsop-gaverne

Jesper Madsen
Esben Blicher

 

Eventudvalget

Planlægge og koordinere årets faste sociale aktiviteter,
såsom påsketur, (klubmesterskab), årlig grillaften/
sommertur, forplejning til divisionsmatcher og klubhygge

Inger Andreasen

Mette Lindahl
Steinunn Madsen
Jeannette Fejring

Henriette Mikkelsen (ad hoc)

Tøjudvalget Indhentning af tilbud, når der er brug for det og koordinering hos medlemmerne Helle Sørensen

Helle Sørensen
Dorte Damsgaard
Joan Søgaard Jensen

Fynsk Sprint Cup-udvalg  Deltage i styregruppemøder i FSC-organisationen og uddelegere opgaver vedr. FSC Helle Sørensen Jesper Madsen
Skovkontakt Middelfart kommune Deltage i møder med kommunen vedr. skovadgang.
Søge skov tilladelser til løb.
Søren Mikkelsen

Jesper Madsen

Stævneudvalget

Iværksætte opbygning af ”stævneteam”, sørge for at få opgaver uddelegeret.
Revidering/vedligeholdelse af stævnedrejebog.

Helle Sørensen  
Kommunikationsudvalget  Koordinere brug af diverse medier i klubben, så information
er let tilgængelig og rettidig
Sten Egholm Joan Jensen (facebook og hjemmeside)

Stig Hansen
(hjemmeside)

Kasper Jensen
(O-service og          hjemmeside)

 

 

Årets øvrige opgaver

Arrangement Kontaktperson
Find-vej-i dagen  Joan Søgaard Jensen
Naturens dag Søren Mikkelsen
   

WOC2022Logo

nationalcprassociation.com