Ungdomskurser

Alle ungdomsløbere har mulighed for at komme på orienteringsløbs-kurser sammen med jævnaldrende løbere fra andre klubber i Sydkredsen.

Kurserne er inddelt efter alder:

  • U1 - fra 9-10 år og op til 13 år
  • U2 - 14-16 år
  • Junior - 17-20 år

Kurserne indeholder både teori om o-løb og træning i skoven. Der er noget at lære, uanset hvor meget du i forvejen kender til orienteringsløb. Kurserne arrangeres på skift af klubberne i forskellige områder af sydkredsen.

På U1-kurserne er der oftest forældre fra alle klubberne med, som hjælper til med opgaverne omkring postudsætning og madlavning.

På U2-kurserne ledes af friske unge voksne o-løbere fra Sydkredsen.

Junior-kurserne afholdes som landssamlinger.

Ud over at blive bedre til at løbe orienteringsløb lærer du mange løbere fra andre klubber at kende. Det gør det ekstra sjovt at komme ud og løbe og møde dem til åbne løb senere.

I vintersæsonen er der typisk 3 weekend-kurser Om sommeren er der en orienteringslejr, som oftest i den første uge af skolesommerferien.

   
nationalcprassociation.com