Vision2026Visionsplan 2026 er færdig og på hjemmesiden.

Planen er blevet til efter debat og gode input fra et klubmøde i efteråret.
Efterfølgende har bestyrelsen efter bedste evne skåret ind til benet og formuleret 4 overordenede fokuspunkter, vi sammen arbejder i retning af de kommende år.
Se Vision2026 her.

 

 

   
nationalcprassociation.com